Revenue Talati Most Important 35 Questions Preparation

Revenue Talati Most Important 35 Questions Preparation ૧ ઇતિહાસ શું છે?– સામાજિક વિજ્ઞાન ૨ ઇતિહાસના કેન્દ્રમાં કોણ છે?– માનવ ૩ માનવ ઇતિહાસનો સૌથી પ્રાચીનતમ દસ્તાવેજ કયો છયે?– ઋગ્વેદ ૪ અર્થશાસ્ત્ર પુસ્તક કોણે લખ્યું?– કૌટિલ્ય ૫ ઇન્ડિકા પુસ્તક કોણે લખ્યું?– મેગેસ્થ્નીસે ૬ રાજતરંગિણી પુસ્તકના લેખક કોણ?– કવિ કલ્હણ ૭ કઈ સાલમાં તુર્કોએ કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ જીતી લીધું?– ઈ.સ. … Continue reading Revenue Talati Most Important 35 Questions Preparation